Çalışma Alanları

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ceza Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İdare ve Vergi Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Kıymetli Evrak Hukuku

Aile Hukuku

Miras Hukuku

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Sözleşmeler Hukuku